Trong khoảng thời gian sống tại Pháp, ngoài việc học khoa học, Nguyễn Tường Tam còn chuyên tâm nghiên cứu về nghề báo, và ông nhận thấy loại báo trào phúng là khá thích hợp với sở thích của nhiều người[4]. Năm 1930, ông đỗ bằng Cử nhân khoa học, và trở về Hà Nội để thực hiện ước vọng của mình, Nguyễn Tường Tam nộp đơn xin Sở Báo chí cho phép ra báo Tiếng cười, và chuẩn bị bài vở cho số báo đầu tiên. Tuy nhiên, lần nào hỏi thăm đều nghe người của sở ấy bảo rằng “chờ xét”[5]. Trong thời gian đợi giấy phép ra báo, Nguyễn Tường Tam xin dạy học tại trường tư thục Thăng Long. Tại đây, ông quen biết với hai đồng nghiệp là Trần Khánh Giư (Khái Hưng) và Phạm Hữu Ninh [6].

Khi biết ông Ninh cùng Nguyễn Xuân Mai đang làm chủ tờ tuần báo Phong Hóa, đã ra 13 số báo, nhưng sắp sửa phải đình bản vì không có gì mới mẻ để bạn đọc chú ý. Chớp thời cơ, Nguyễn Tường Tam ngỏ ý mua lại. Sau đó, ông Tam, với vai trò Giám đốc (Directeur) tờ báo, liền cùng với một nhóm anh em bạn hữu gồm có: Khái Hưng (Trần Khánh Giư, vốn là cây bút cốn cán giữ nhiêu mục quan trọng trên báo Phong Hóa suốt từ số 1 cho đến số 14)[7], Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), tạo thành một ban biên tập hoàn toàn mới”

Title: Những đóng góp của Tự lực văn đoàn cho việc xây dựng một nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Luận án PTS. Văn học Việt Nam: 5 04 33
Authors: Phan, Cự Đệ
Trịnh, Hồ Khoa
Keywords: Nghiên cứu văn học
Lịch sử văn học
Tự lực văn đoàn
Văn xuôi
Văn học Việt Nam
Issue Date: 1996
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 174 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Luận văn trình bày rất rõ vai trò của Tự lực văn đoàn trong quá trình hiện đại hoá nền văn học Việt nam. Đồng thời,tác giả đưa ra những đóng góp về nội dung tư tưởng của văn xuôi Tự lực văn đoàn và những cách tân nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam dưới ảnh h (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34690
Appears in Collections: USSH – Dissertations